...Onze expertise!


Gunstige sociale zekerheidskosten voor startende ondernemers op de Canarische Eilanden.


Canarian Experts Online wenst u te informeren over een belangrijk deel van een nieuwe wet in Spanje inzake de sociale zekerheidskosten. Naast een verlaging van de Spaanse vennootschaps- en inkomsten-belasting biedt deze wet ook een belangrijke vermindering van de sociale zekerheidskosten op de Canarische Eilanden.

 

Als u plannen heeft om naar de Canarische Eilanden te emigreren om een nieuw bedrijf op te starten, een business over te nemen of u wil uw zaak uitbreiden dan bieden de positieve aspecten van deze nieuwe wetgeving het uitgelezen momentum om nu uw (door)start te realiseren.


• Een van de maatregelen in de Spaanse belastingwet voor nieuwe zelfstandigen jonger dan 30 jaar en voor vrouwen jonger dan 35 jaar is de betaling van een vast bedrag aan sociale zekerheid van 50 Euro. Dit vast bedrag geldt voor de eerste zes maanden en bijkomende kortingen zijn van toepassing voor de volgende 18 maanden.


• Indien u een werkloosheidsuitkering ontvangt voor een maximumperiode van 9 maanden is het ook mogelijk om het volledige bedrag eenmalig te ontvangen en dit als kapitaal in een vennootschap op de Canarische Eilanden te investeren.


• Een vermindering van 100% in de sociale zekerheidskosten wordt voorzien voor bedrijven indien ze part-time onervaren werknemers aannemen. De voormelde vermindering zou ook van toepassing zijn voor personen die meer dan 12 maanden werkloos zijn.


• Daarnaast kunnen bedrijven met meer dan 9 werknemers genieten van een vermindering van 100% van de desbetreffende sociale zekerheidskosten indien ze een werkloze jonger dan 30 jaar aannemen voor een voltijdse job en met een contract voor onbepaalde duur.


• Indien een bedrijf op de Canarische Eilanden één van voormelde verminderingen wenst aan te vragen, dienen ze het vooraf bestaande aantal werknemers te behouden, met uitzondering van diegenen die rechtvaardig werden ontslaan.


Wenst u meer informatie over deze unieke mogelijkheid, vul dan vrijblijvend het aanvraagformulier bedrijfsplan in en wij bieden u graag onze expertise voor een verantwoorde start van uw zaak.


Bert Arnouts

Accountant

Canarian Experts Online

Aanvraagformulier bedrijfssplan